Motivation och lojalitet genom Gamification

Med Gamification in Business bygger och driver vi motivationsprogram för medarbetare samt kundklubbar inom B2B. Våra kunder blir lönsammare och attraktivare, både som arbetsgivare och leverantör!

Vi är specialister inom Gamification in Business, Motivation Management och Loyalty Management och har sedan 1999 etablerat fler än 100 program för att engagera medarbetare och skapa lojalare kunder åt våra uppdragsgivare. Idag finns ca. 50 000 deltagare i våra kunders program för ökad lojalitet & motivation, som alla levererar ROI med tydliga effekter på engagemang, tillväxt och lönsamhet!

En engagerad helhetspartner som gör jobbet åt er

Oavsett bransch får du som kund en flexibel helhetspartner som tar ansvar från start till mål. Hos oss får ni och era deltagare i programmen en personlig kontakt och en partner som tar hänsyn till era önskemål och behov. Vi anpassar alltid våra tjänster till bransch, kund och marknad, vilket gör att det ena uppdraget inte är det andra likt. Vårt arbetssätt gör det möjligt för oss att leverera en lösning som upplevs som kundens egen av deltagarna, men utan att ni måste göra jobbet. 

Vi levererar kvalitet och konkreta resultat

Vi levererar alltid tydliga effekter som kan mätas i t ex ökad lönsamhet, större omsättning, merförsäljning och bättre resultat. Vi kan även mäta mjukare värden som kunskap, innovation och samarbete. Som indirekta resultat uppstår ofta kostnadsbesparingar och lägre miljöpåverkan. För att säkerställa att programmet uppnår sitt syfte använder vi modellen RAK. I RAK specificeras vad som ska mätas och belönas, samt hur det ska budgeteras för både investering och resultat. På resan mot de olika målen får du som kund engagerade och motiverade medarbetare och/eller lojalare och lönsammare kunder som blir ambassadörer för ditt företag.

Premieshop med något för alla

Vi har ett brett urval av lösningar inom erkänsla och belöning som kan anpassas efter målgrupp och individ. Här spelar premieshoppen med över 3000 premier en viktig roll. Vi kan även erbjuda events och resor utefter era behov. Självklart har vi också lösningar för att ta hand om den så viktiga återkopplingen, ofta med inslag av gamification.

Våra erfarenheter förändrar verksamheter… och vår egen

Vi är sammansvetsat gäng där flera varit med från starten 1999. Vi har kompetenser som täcker marknadsföring, konvertering, beteendevetenskap, analys, kommunikation, IT, kundvård och projektledning med specifik erfarenhet av motivations- och lojalitetsprogram. Eftersom vår affärsmodell bygger på att det först och främst är framgång hos kunden som bygger framgång för oss själva kan du vara säker på du att få en engagerad samarbetspartner. Vi står för leveranser som ger konkreta resultat och vi är stolta över våra lojala kunder!

Inspiration Company arbetar på uppdrag av företag, i olika branscher och på olika marknader, med att sätta arbetet med motivation och lojalitet i system genom Loyalty Management och Motivation Management applicerat med Gamification in Business.

Vi erbjuder helhetslösningar för verksamhetsstyrning i form av motivationsprogram för hela verksamheten såväl som enklare säljtävlingar samt för kundlojalitet i form av lojalitetsprogram för återförsäljare och kundklubbar för B2B-kunder.

Uppdragen varierar i omfattning men löper ofta under många år tack vare de kraftfulla effekter med tydlig ROI som vi levererar. Några av de vanligaste effekterna är ökad lönsamhet, lojalare kunder och mer motiverade medarbetare.

Alla verksamheter består av och är beroende av människor och deras drivkrafter. Eftersom arbetet med att påverka motivation och lojalitet handlar om att påverka människor, att trigga till önskvärda beteenden fungerar helhetslösningarna vi erbjuder i alla branscher.

I ett möte med oss får du inte bara veta på vilket sätt Gamification in Business kan appliceras för att engagera dina medarbetare eller för att påverka lojaliteten hos dina kunder och ÅF. Du får även ta del av existerande program och de effekter som skapats för dessa kunder.

SÄKRA DIN PLATS

Anmäl intresse

The Sales Conference har de senaste åren varit fullbokat. Anmäl ditt intresse så meddelar vi dig när biljettförsäljningen startar.

STOCKHOLM

anmäl ditt intresse här

TSC 2017

Tack, vi har mottagit din förfrågan och återkommer så snart som möjligt.

Oops! Något gick fel, försök igen..