close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Talare

“Värdeskapande digitalisering sker på kundernas villkor”

2017-10-16

Han är strategikonsulten som hjälper några av Nordens mest framgångsrika företag göra sina strategier, organisationer och erbjudanden mer marknadsrelevanta. Att digitalisering är på allas läppar tar han med ro. Fördjupad kundinsikt är en ”game changer” om man vill hitta rätt väg framåt, inte fastna i gamla hjulspår och undvika att försöka greppa allt nytt på samma gång, säger Joakim Rönnblom som är aktuell som talare på Nordens största mötesplats för B2B-chefer - The Sales Conference - i Stockholm 14 November.

Hallå Joakim, vi ser fram emot att lyssna på dig på The Sales Conference i Stockholm den 14e november. Kan du berätta lite om dig själv?

- Tackar, ja det ser jag fram emot. Jag har ett fantastiskt spännande arbete på ProSales Consulting där jag jobbar som rådgivare för stora och medelstora B2B-bolag i affärsstrategiska frågeställningar kopplat till sälj- och marknad. Vi hjälper bolag i olika branscher framtidssäkra förmågan att skapa uthålligt lönsam tillväxt. I praktiken innebär det att vi guidar kunden genom strategiska initiativ med inriktning på att utveckla och implementera nya affärsstrategier, erbjudanden och organisationer. Inte minst i samband med uppbyggnad av nya affärsområden och i de flesta fall med flertalet länder som utgångspunkt.

Innan ProSales har jag rört mig mellan olika linje- och konsultroller inom affärsutveckling. Jag trivs när jag får utlopp för min nyfikenhet och tillsammans med kloka och kunniga personer vara med och ta högt ställda ambitioner och bra idéer från ord till handling.

Vid sidan om jobbet har jag en bakgrund som basketspelare. Är man långsmal som jag är så har det funkat rätt så bra, skrattar Joakim.

Vad kan vi förvänta oss av din föreläsning på The Sales Conference?

- Jag kommer att dela med mig av erfarenheter och framgångsfaktorer från våra uppdrag och koppla det till resultaten från ProSales studie "B2B Sales & Marketing Digitalization Study”.

Studien tar upp hur ledare inom B2B kan närma sig "digital transformation" med inriktning på marknadsföring och sälj samt de investeringsbeslut som de medför. Jag har tänkt lyfta fram rekommendationer om hur beslutsfattare kan agera för att hitta och inte minst fånga det värde som digitalisering kan innebära för sälj- och marknad, säger Joakim Rönnblom.

- Digitalisering öppnar upp en rad möjligheter för de flesta bolag. Inga tvivel om det. Misstaget många gör är att ensidigt utgå från teknik-, produkt- och produktionsperspektiv på sin affär och i det glömma bort det värde som ska skapas för kunderna. Många försöker dessutom att driva igenom det nya baserat på generell ”best practice” - vilket i min erfarenhet inte brukar räcka för att de ska komma dit de vill.

Med det som utgångspunkt kommer jag därför att ge min syn på hur bolag baserat på ett mer ”utifrån-in” och kundorienterat angreppssätt kan få ut mer av sina ”digitala möjligheter”. 

Vad skulle du säga är de största utmaningarna för en försäljningschef eller ledare idag?

- För många handlar det om att förstå vilka makro- och mikrotrender som faktiskt påverkar företagets affärer, vad organisationen och individerna behöver göra för att anpassa sig till dessa och sedan inte att minst hantera de krav som ställs förändringar i ledarskapet.

De flesta B2B-bolag står inför ökad konkurrens, pressade marginaler och en generell maktförskjutning till kundernas fördel. Det ställer högre krav på att vara tydlig med vilka unika värden som bolaget ska skapa för sina kunder. I min erfarenhet gäller det i lika stor utsträckning för små som stora och marknadsledande bolag, menar Joakim.

Vad ser du för trender, problem eller utmaningar som är viktiga att lösa eller råda bot på? Ge gärna exempel på trender eller utmaningar med utgångspunkt ditt expertområde

- Balansen mellan stabilitet och utveckling. Samtidigt som det krävs tydlighet om bolagets inriktning samt genom vilka förmågor och strukturer den ska bäras ut, behöver det ”ha örat mot rälsen” och snabbt kunna justera strategier, erbjudanden och organisering. Det finns som sagt mycket ”best practice” men samtidigt få standardlösningar som fungerar för alla.

Kan du ge några råd redan nu till din publik?

- Väga välj inriktning – den som är rätt för just er! När vi har fler möjligheter någonsin att välja mellan handlar strategi nu än mer om att välja bort. Vilka kunder, erbjudanden och geografier ska vi satsa på? Vilka är andra bolag bättre positionerade för att hantera?

Sedan krävs så klart sammansvetsade ledarteam som jobbar effektivt ihop. Det vi ser är att marknadsutrymmet för organisationer som inte går i takt minskar.

Sist men inte minst har de flesta mycket kvar att hämta från att bli mer faktabaserade i sitt beslutsfattande. Har ni inte redan koll på det skulle jag rekommendera att titta på hur ni kan förbättra kompetenser, verktyg och processer för analys av marknader och kunder i relation till er organisations förmågor.  

Ni som känner ProSales vet att vi är förespråkare av att jobba mer systematiskt med utvärdering av affärsmöjligheter. Det är relativt lätt att komma igång med och genererar – med utgångspunkt från kundernas köpbeslut – värdefull input till beslut om bland annat bolagets strategi och organisering, säger Joakim.

...
Senaste inlägg