close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

”Spelifiering kommer att vara normen för all framgångsrik B2B-försäljning”

2017-09-01

Under närmare 25 års tid har han kämpat för att få fler säljare att känna lust och engagemang i sitt yrke. Målet? Att öka prestationen hos individen och hjälpa chefen att utöva ett mer modernt ledarskap med hjälp av något han kallar för ”Gamification in Business”. På The Sales Conference i Göteborg och Stockholm 2017 får vi ta del av Stefan Thorbergs samlade erfarenheter från ett ha hjälpt tusentals deltagare i olika motivationsprogram.

- Jag har jobbat som säljare, försäljningschef, marknadschef, vd och drivit företag i snart 30 års tid. Jag började den hårda skolan på Electrolux, gick till byggbranschen och fortsatte med utlandsstudier i ledarskap och blev därefter ordförande i Sverige för Junior Chamber International (JCI), som då var världens största ledarskapsförening, för att nämna ett axplock av de aktiviteter jag sysselsatt mig med under dessa år. Tiden går fort när man gör det man älskar, säger Stefan Thorberg som är aktuell som talare på Nordens största mötesplats för B2B-ledare - The Sales Conference – i Göteborg och Stockholm.

- I mitten på 90-talet kom jag av en tillfällighet in i ”säljtävlingsbranschen”. Då var det framförallt IT och bilbranschen där det fanns ett outtömligt behov av att driva säljare till ännu bättre prestationer. Detta ledde till att jag grundade företaget Inspiration Company med syfte att utveckla säljtävlingen till något mer långsiktigt och strategiskt, fortsätter Stefan. Idag är Inspiration Company ett framgångsrikt företag som hjälper B2B-företag att öka sin lönsamhet och tillväxt genom beprövade motivations- och kundlojalitetsprogram.  

På Inspiration Company har ni myntat begreppet ”Gamification in Business”, kan du berätta kort vad det handlar om?

- Vi ser framförallt tre områden som är både utmanande och ställer till problem för de flesta företag och där ”Gamification in Business” bidrar till framgång.

  • Medarbetarengagemang – förståelsen för att alla på ett företag måste vara med i     ”kundresan”, känna sig delaktiga, kunna påverka, få feedback på sin     prestation eller sitt teams prestation och att detta belönas med annat än     bonus ett år senare. ”Gamification” handlar om bl.a. om att dela ut     ”belöningen” så nära prestationen som möjligt och att     medarbetaren/säljaren själv får välja vad och när belöningen ska tas ut. Här     är det viktigt att sätta motivation i system och låta det bygga på     värderingar och en kundorienterad kultur för att lyckas, menar Stefan     Thorberg.
  • Kundengagemang – det räcker inte att ha nöjda kunder som bara är halvvägs på     lojalitetsstegen. Det gäller att få kunderna lojala och att vara     ambassadörer för ditt varumärke och ditt erbjudande till marknaden genom     att låta dem vara med och utveckla ditt erbjudande och bli mer interaktiv     med kunden. Låt dem verkligen veta hur viktiga de är. Låt dem förstå att     du vill ge dem belöning för att vara en återkommande kund. Våga erbjuda     mervärden och förmåner som förstärker er relation. Kundupplevelsen kommer     vara avgörande för att lyckas. Här gör ”Gamification in Business” stor     skillnad, påpekar Stefan.
  • Digitalt engagemang – i den snåriga kommunikationsvärlden är det helt avgörande att förstå när kunderna tittar på ditt erbjudande, i vilken kommunikationskanal och med vilken ”device” som används. Att få kunderna att konvertera till att överhuvudtaget ta till sig din offert, ha tid för ett möte eller komma på ditt kundevent börjar med hur du kommunicerar och tränger igenom kommunikationsbruset. I många branscher se vi att detta är en jätteutmaning och att ”det går för bra” är ett problem om man lanserar nyheter, kampanjer som är kanonbra men kunderna orkar inte ta till sig detta. Här blir Gamification in Business en faktor som i hög grad är en     förutsättning för att lyckas, avslutar Stefan.

På The Sales Conference kommer vi att få ta del av dina lärdomar, vad kan vi förvänta oss av din föreläsning?

 - Jag kommer att  visa på flera samband varför ”Gamification in Business” kommer vara normen för all framgångsrik B2B-försäljning och vad man som försäljningschef kan göra för att öka engagemanget oavsett om det handlar om anställda eller kundernas köpare. En av de punkter jag kommer ta upp är hur man ersätter förlegade säljtävlingar och gamla bonusbaserade belöningsmodeller med nya tidens motivations- och beteendeförändringsprogram. Detta är fortfarande en stor utmaning där man måste få insikter om att lön, bonus eller pris och rabatt i allt högre grad är hygienfaktorer. Istället måste man förstå de emotionella drivkrafterna och skillnaden mellan yttre och inre drivkrafter, förklarar Stefan.

 - Målet är att min publik ska få insikter och kunskaper om hur ”Gamification in Business” ska praktiseras i verkligheten. Till stöd använder jag fakta från undersökningar, analyser och slutsatser från 100 000-tals deltagare som också visar på vilka hinder det finns på vägen och vilka fällor det finns att undvika. Kommer bli 25 intensiva minuter, avslutar Stefan Thorberg med ett leende.

...
Senaste inlägg